MTQ48. Siła i odporność psychiczna

„ Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności.” (Clough&Strycharczyk 2012)

 

Odporność Psychiczna jest cechą osobowości kluczową w zrozumieniu jak ludzie podchodzą i reagują w sytuacji stresu, wyzwań i długotrwałej presji. Badania przeprowadzane na całym świecie wskazują, że Siła i Odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami jak również odpowiada za samopoczucie i nastawienie do życia.

 

MIERZENIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

  • dlaczego niektórzy ludzie są w stanie radzić sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami lepiej od innych?
  • czy można zmierzyć silne i słabe strony poszczególnych osób w zakresie ww. umiejętności?
  • czy można poprawić „odporność psychiczną” ludzi w celu zwiększenia ich wydajności?
  • czy można oszacować efektywność środków interwencyjnych, z który wszystkie uważane są za efektywne?

Ponad 8 lat dogłębnych i innowacyjnych badań pozwoliło stworzyć narzędzie, umożliwiające udzielenie twierdzących odpowiedzi na powyższe, a także inne, pytania.

MODEL ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ 4C

Model 4C opisuje cztery elementy które determinują Odporność Psychiczną.

  • KONTROLA (Control)

Definicja: Kontrola to zakres, w którym osoba czuje, że steruje swoim życiem. Niektóre osoby wierzą, że mogą wywrzeć znaczący wpływ na swoje środowisko pracy, wnieść różnicę, dokonać zmian. Z drugiej strony, inni czują że wynik zdarzeń jest poza ich osobistą kontrolą oraz że nie są w stanie wywrzeć jakiegokolwiek wpływu zarówno na samych siebie, jak i innych. W przypadku kontroli mówimy o jej dwóch wymiarach: kontroli emocji oraz kontroli nad życiem (poczucie sprawczości).

  • ZAANGAŻOWANIE (Commitment)

Definicja: ta skala składowa mierzy zakres, w obrębie którego dana osoba jest w stanie wytrwać w realizacji celu lub powierzonego zadania. Poszczególni ludzie różnią się pomiędzy sobą stopniem skoncentrowania na celach lub realizowanych zadaniach. Niektórzy łatwo się rozpraszają, nudzą lub koncentrują swoją uwagę na innych celach, podczas gdy inni są w stanie łatwiej wytrwać w zamierzeniach.

  • WYZWANIE (Challenge)

Definicja: Ludzie różnią się swoich podejściach do wyzwań. Niektórzy uważają wyzwania i problemy za szanse, natomiast inni skłaniają się do postrzegania sytuacji wyzwania jako zagrożenia. Niniejsza skala, mierzy zakres, w jakim dana osoba skłonna jest postrzegać wyzwanie jako szansę. Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali mają tendencje do aktywnego wyszukiwania sytuacji umożliwiających samodzielny rozwój, podczas gdy osoby notujące niskie wyniki będą unikać sytuacji wyzwania – ze strachu przed porażką lub niechęci do wysiłku.

PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence)

Definicja: osoby o wysokiej pewności siebie wierzą w sukces realizowanych zadań, które mogą być uznane za zbyt trudne przez osoby o podobnych zdolnościach, ale z niższym poziomem pewności siebie.

Zadzwoń do mnie i umów się na sesję próbną – 508 839 398, napisz maila na adres kamila@biegajacycoach.pl lub po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Zapisz